Dark Mode On / Off

Aangifte inkomstenbelasting

aangifte inkomstenbelasting

Aanvragen uitstel aangifte inkomstenbelasting

Als je denkt de aangifte inkomstenbelasting niet vóór 1 mei ingevuld te krijgen, bestaat er de mogelijkheid om uitstel aan te vragen.

Je moet wel een reden opgeven als je uitstel vraagt. Dit kan zijn ziekte, maar het is ook mogelijk dat je nog niet over alle gegevens beschikt.

Uitstel kan niet alleen schriftelijk of digitaal worden aangevraagd, maar ook via de Belastingtelefoon (0800-0543). Je kunt dan uitstel krijgen tot uiterlijk 1 oktober van het jaar waarin de aangifte gedaan moet worden. De Belastingdienst geeft binnen 15 werkdagen een schriftelijke reactie op het verzoek tot uitstel.