Dark Mode On / Off

Aflossing hypotheek box 3

Aflossing hypotheek box 3

Tegenwoordig mag je kiezen of je de aflossing toerekent aan box 1, 3 of beide.

Aflossing hypotheek box 3 | Bij een hypotheek die door oversluiten in verband met bijvoorbeeld een lagere rentestand gedeeltelijk in box 3 en box 1 is opgenomen is het verstandig te bedenken waar je de aflossing laat vallen.

Door de lage rentestand van de laatste jaren hebben veel Nederlanders hun hypotheek overgesloten. De bijkomende kosten werden vaak meegefinancierd. De rente die over deze kosten betaald moet worden is echter niet aftrekbaar.

Dit deel komt dus terecht als schuld in box 3. Dit houdt dus gelijk in dat aflossingen op de hypotheek toegerekend moeten worden aan het deel dat in box 1 zit en aan het deel dat in box 3 zit.

Tegenwoordig mag je echter kiezen of je de aflossing toerekent aan box 1, 3 of beide. Toerekenen aan box 3 is vaak het gunstigst omdat de rente in box 1 wel aftrekbaar is en in box 3 niet! De keuze voor welke box wordt gedaan in de aangifte over het jaar waarin de aflossing gedaan.

Aanbevolen artikelen