Dark Mode On / Off

Alleen tabletje vitamine C is niet gezond genoeg

Vitamine C zit in fruit

Alleen tabletje vitamine C is niet gezond genoeg | eet meer fruit!

Alleen vitamine C slikken als alternatief voor het eten van fruit is niet net zo gezond.

De Universiteit van Milaan heeft hier onderzoek naar gedaan. Door te werken met 3 groepen proefpersonen waarvan de eerste groep verse sinaasappelsap te drinken kreeg, de tweede groep water met een oplossing van vitamine C en de derde groep kreeg alleen suikerwater.

De sinaasappelsap en het water met vitamine C bevatten dezelfde hoeveelheid vitamine C.

Na bloedonderzoek bleek dat bij de proefpersonen die sinaasappelsap hadden gedronken en de proefpersonen die water met vitamine C hadden gedronken de vitaminewaarde in het bloed gestegen.

Na het bloed nog verder te hebben onderzocht bleek dat mensen die sinaasappelsap hadden gedronken in plaats van water met vitamine C veel minder snel ziek werden.

Aangetoond is hiermee dat blijkbaar vitamine C alleen niet voldoende bescherming geeft en dat bepaalde componenten in het fruit invloed hebben op elkaar.

Aanbevolen artikelen