Dark Mode On / Off

Als de schulden je boven het hoofd groeien

Vergeten pensioenrechten

Schuldhulpverleners bieden hulp als je je schulden niet meer kunt overzien.

Als je in de financiële problemen komt omdat de schulden niet meer kunnen worden afgelost zoek dan contact op met de gemeente. De gemeente zal vervolgens doorverwijzen naar een schuldhulpverlener.

Zo’n instantie zal proberen samen met de cliënt en de schuldeisers tot een regeling te komen.

Er kunnen zich echter verschillende problemen voordoen, er is te weinig aflossingscapaciteit of een schikking met de schuldeisers blijkt niet mogelijk. In dat geval kan de rechter ingrijpen en overgaan tot een veroordeling tot schuldsanering (WSNP Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen).

Als de rechter deze uitspraak heeft gedaan zijn er nog weinig vrijheden, daar staat echter tegenover dat je in het algemeen na de vastgestelde termijn (in de meeste gevallen drie jaar) met een schone lei, een nieuw leven kunt beginnen.