Dark Mode On / Off

AOW (pensioen)

Vergeet uw pensioen niet!

Welk bedrag u precies aan AOW krijgt, is nu nog niet te zeggen.

De Algemene Ouderdomswet (AOW) is een basispensioen voor mensen met de AOW-leeftijd. Je ontvangt AOW als je hiervoor verzekerd bent geweest!
Heb je je hele leven in Nederland gewoond of gewerkt dan ben je meestal verzekerd.

De AOW-leeftijd is niet meer, zoals eerder, gebonden aan de leeftijd van 65 maar is afhankelijk van de levensverwachting. Op www.svb.nl/nl/aow/aow-leeftijd/uw-aow-leeftijd kun je zelf kijken wanneer je de AOW-leeftijd hebt bereikt. 5 jaar voor de AOW-leeftijd is deze bekend.

Hoeveel AOW je ontvangt is afhankelijk van je woonsituatie. Woon je alleen of woon je samen. Daarnaast zijn er nog veel meer woonsituaties, woont je partner bijvoorbeeld in een verpleeghuis dan gelden weer andere regels. Op de site van de SVB www.svb.nl/nl/aow/alleen-wonen-of-met-1-of-meer-personen/check-uw-situatie kunt je checken wat voor jou van toepassing is.

De AOW-bedragen gaan uit van een deel van het netto minimumloon.
Welk bedrag je precies aan AOW krijgt, is nu nog niet te zeggen. Op het moment dat je AOW-pensioen wordt toegekend, kijkt de SVB ook naar je woonsituatie en de leeftijd van uw eventuele partner.

Met ieder jaar dat je vanaf 15 jaar legaal in Nederland woont of werkt, bouw je 2% AOW op. Als je vanaf je 15e jaar tot je AOW-leeftijd in Nederland woont of werkt , ontvang je 100% AOW-pensioen. Ga je naar het buitenland dan ben je mogelijk niet meer verzekerd, hierop zijn echter uitzonderingen!!

Redactie

Redactie

Onze toegewijde redactie bestaat heeft een passie voor het delen van kennis, ervaringen en inzichten die specifiek gericht zijn op deze levensfase. Met diepgaand begrip van de behoeften, interesses en uitdagingen van de vijftigplusgemeenschap, werkt onze redactie nauw samen om artikelen, tips en nieuws te presenteren die inspireren, informeren en verbinden. Van gezondheid en welzijn tot lifestyle en financiën, we streven ernaar om een waardevolle bron te zijn voor iedereen die de volgende hoofdstukken van het leven omarmt.

Aanbevolen artikelen