Dark Mode On / Off

Arbeidsongeschiktheid en starten onderneming

Recht op startersaftrek

Recht op startersaftrek voor ondernemers.

Startende ondernemers die voldoen aan het zogeheten urencriterium van 1225 uren per jaar hebben recht op startersaftrek. Arbeidsongeschikten die een onderneming beginnen kunnen zelfs in aanmerking komen voor een verhoogde startersaftrek.

Ze moeten dan wel een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen. Ze hoeven niet te voldoen aan het normale urencriterium, want voor hen geldt een verlaagd urencriterium van 800 uren per jaar. Ze mogen echter in één of meer van de vijf voorafgaande jaren geen ondernemer zijn geweest en aan het begin van het kalenderjaar nog geen 65 jaar zijn.

De startersaftrek bedraagt € 12.000 voor het eerste jaar, € 8.000 voor het tweede jaar en € 4.000 voor het derde jaar. Daarnaast kan de startersaftrek nooit hoger zijn dan de behaalde winst uit onderneming.