Bejaarden zorgen voor groei zwerfkatten

Bejaarde mensen voeren zwerfkatten | Gevolg: nog meer zwerfkatten

Het is opvallend dat in de buurt van seniorenwoningen en bejaardenhuizen, zich vaak, veel meer zwerfkatten ophouden dan elders. Hoewel goed begrepen wordt dat bejaarde mensen het zien als iets sociaals en gezelligs om een schoteltje melk neer te zetten, wordt het probleem van de zwerfkatten hierdoor wel groter.

Vaak begint het met enkele katten maar al gauw groeit de groep aan tot soms wel twintig. Wanneer de gemeente, vaak al te laat ingrijpt, dan moet er soms wel een hele groep worden gevangen die vervolgens naar dierenasiels worden gebracht.

De gevangen katten zijn vaak moeilijk plaatsbaar. Een enkele keer wordt door een asiel een klein groepje , gecastreerd of gesteriliseerd, terug te zetten in de buurt waar ze vandaan kwamen.