Dark Mode On / Off

Berlagewandeling | Nationale Park De Hoge Veluwe

Berlagewandeling

Berlagewandeling | Terug naar de kracht van Berlage.

In 2011 en 2012 is het park bij Jachthuis Sint Hubertus gereconstrueerd. Daarbij is zoveel mogelijk teruggegrepen op het oorspronkelijke ontwerp van architect H.P. Berlage. In de loop der jaren had het ontwerp door diverse ingrepen namelijk aan helderheid ingeboet. Berlage ontwierp niet alleen het Jachthuis, maar ook de omgeving rondom het Jachthuis.

Dit is bijzonder: van Berlage zijn verder geen ontwerpen van landhuis inclusief tuin- en parkaanleg bekend. Het maakt Jachthuis Sint Hubertus in cultuurhistorisch opzicht bijzonder. H+N+S landschapsarchitecten heeft in samenwerking met Michael van Gessel (landschapsarchitect) een plan opgesteld voor de herinrichting. De nieuwe situatie is in hoge mate gebaseerd op en geïnspireerd door de geschiedenis. Geprobeerd wordt in het herontwerp diverse tijdslagen een plek te geven en ze tot een nieuw geheel te smeden.

Met de realisatie van de Berlagewandeling is het hart van de oorspronkelijk in het Berlage-plan beoogde beleving teruggebracht. De nieuwe wandeling maakt het weer mogelijk om te wandelen langs de oevers, steeds dicht bij het water en met niets ertussen.

Speciaal

Het Park heeft met het aanleggen van deze route aandacht geschonken aan mindervaliden in een rolstoel en aan (groot)ouders met een kinderwagen. De Berlagewandeling is ook voor hen geschikt gemaakt. Meer info: www.hogeveluwe.nl

Redactie

Redactie

Onze toegewijde redactie bestaat heeft een passie voor het delen van kennis, ervaringen en inzichten die specifiek gericht zijn op deze levensfase. Met diepgaand begrip van de behoeften, interesses en uitdagingen van de vijftigplusgemeenschap, werkt onze redactie nauw samen om artikelen, tips en nieuws te presenteren die inspireren, informeren en verbinden. Van gezondheid en welzijn tot lifestyle en financiën, we streven ernaar om een waardevolle bron te zijn voor iedereen die de volgende hoofdstukken van het leven omarmt.

Aanbevolen artikelen