Dark Mode On / Off

Betaal je voorlopige aanslag op tijd

Controleer de WOZ-aanslag altijd

Voorlopige aanslag | Ondanks bezwaar aantekenen wel beginnen met betalen.

Wil je vragen om verlaging van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting die je moet betalen? Of maak je bezwaar tegen je voorlopige aanslag? Dan moet je in afwachting van de nieuwe voorlopige aanslag je maandbedragen wel blijven doorbetalen. Later worden deze betaalde bedragen door de belastingdienst verrekend met de nieuwe voorlopige aanslag.

Uitstel van betaling

Je kunt ook om uitstel van betaling vragen. Als je opdracht gegeven hebt voor automatische incasso van de maandbedragen, stopt deze incasso automatisch als je uitstel van betaling krijgt.

Nieuwe voorlopige aanslag ontvangen?

Als je een wijziging doorgeeft, dan krijg je van de Belastingdienst een nieuwe voorlopige aanslag met daarop een nieuw maandbedrag. Dat nieuwe bedrag geldt vanaf het moment dat je de gewijzigde aanslag ontvangt.

Aanbevolen artikelen