Dark Mode On / Off

Bijen in de tuin

bijen in de tuin

Bijen in de tuin | De bijvriendelijke tuin.

Bijen en bloemen horen bij elkaar. Wie veel bloemen in de tuin heeft helpt de, in ons land, nog steeds teruglopende bijenpopulatie.

Bijen zijn belangrijk voor de natuur en daarmee ook voor ons. Ze zorgen voor de bevruchting van planten en dragen hierdoor bij aan onze voedselvoorziening.

Er zijn zo’n 350 soorten bijen, waaronder de honingbij en hommel.

Wil je bijdragen aan de instandhouding van de bijenpopulatie zorg dan voor een bijvriendelijke tuin.

Bijen zoeken beschutting in holtes en gaatjes. Een te nette tuin wordt door een bij niet bezocht, bijen houden van rommel in de tuin, een klein hoekje is al genoeg. Daarnaast zijn er bij de tuincentra diverse bijenhuizen te koop.

Planten waar bijen van houden zijn o.a. dopheide, tijm en marjolein. Ook gulden roede, damastbloem, ezelsoor, ruig klokje en knoopkruid worden door de bij goed bezocht.

Chemische onkruidbestrijdingsmiddelen zijn uit den boze, met name het inmiddels in de landbouw verboden middel round-up is schadelijk maar bij de tuincentra nog steeds te koop.

Een bij steekt zelden en nooit zomaar!

Redactie

Redactie

Onze toegewijde redactie bestaat heeft een passie voor het delen van kennis, ervaringen en inzichten die specifiek gericht zijn op deze levensfase. Met diepgaand begrip van de behoeften, interesses en uitdagingen van de vijftigplusgemeenschap, werkt onze redactie nauw samen om artikelen, tips en nieuws te presenteren die inspireren, informeren en verbinden. Van gezondheid en welzijn tot lifestyle en financiën, we streven ernaar om een waardevolle bron te zijn voor iedereen die de volgende hoofdstukken van het leven omarmt.

Aanbevolen artikelen