Dark Mode On / Off

Een appartement kopen

een appartement kopen

Kopen appartement is niet gelijk aan kopen eengezinswoning.

Het kopen van een appartement verschilt op een aantal punten van het kopen van bijvoorbeeld een eengezinswoning. U koopt namelijk een appartementsrecht, waarmee u mede-eigenaar van het gehele complex wordt en het gebruiksrecht voor uw privé-gedeelte verwerft. Voordat u besluit een appartement te kopen, moet u rekening houden met de volgende zaken:

Splitsingsakte en huishoudelijk reglement

Vraag voordat u een bestaand appartement koopt een kopie van de splitsingsakte, het splitsingsreglement en eventueel het huishoudelijk reglement op. In de splitsingsakte en -reglement is vastgelegd welke delen van het gebouw gemeenschappelijk zijn en welke delen privé. In het reglement staat door wie en tegen welke gevaren het complex moet worden verzekerd.Ook stelt het reglement veelal een begroting van de gezamenlijke kosten en schulden verplicht.

Naast het splitsingsreglement wordt vaak een huishoudelijk reglement opgesteld, waarin aanvullende gedragsregels worden opgenomen. Bijvoorbeeld regels over het gebruik van gemeenschappelijke ruimten, parkeerafspraken en of u aan de buitenkant van het balkon bloembakken mag hangen.

Vereniging van Eigenaren (VvE)

Van rechtswege is iedere eigenaar lid van de Vereniging van Eigenaren. Minimaal eenmaal per jaar vindt een vergadering van de VvE plaats. Daarin wordt volgens de regeling in het splitsingsreglement gestemd over het beheer van het appartementengebouw. Ook wordt besloten over de servicekosten en het reservefonds. Het bestuur moet in de jaarlijkse vergadering verantwoording afleggen over het financiële beleid. Om na te gaan hoe een bestaande VvE functioneert, kunt u het jaarverslag opvragen en de notulen van de laatste drie vergaderingen van de VvE. U kunt het functioneren van de VvE ook testen met onze VvE-meter.

Onderhoudsplanning en servicekosten

Alle eigenaren in een appartementencomplex delen in de gemeenschappelijke kosten en schulden, door het betalen van servicekosten aan de VvE. Meestal gaat het om een maandelijks bedrag. De hoogte van de servicekosten wordt vastgesteld door de VvE.

Informeer voordat u een bestaand appartement koopt naar de staat van onderhoud van het complex en de meerjarenplanning. Informeer of de VVE voldoende geld heeft om onderhoud uit te voeren. Ga ook na of u geen schuld (bijvoorbeeld achterstallige betaling van servicekosten) overneemt van de verkoper.

Bron en meer info: Vereniging Eigenhuis Amersfoort

Redactie

Redactie

Onze toegewijde redactie bestaat heeft een passie voor het delen van kennis, ervaringen en inzichten die specifiek gericht zijn op deze levensfase. Met diepgaand begrip van de behoeften, interesses en uitdagingen van de vijftigplusgemeenschap, werkt onze redactie nauw samen om artikelen, tips en nieuws te presenteren die inspireren, informeren en verbinden. Van gezondheid en welzijn tot lifestyle en financiën, we streven ernaar om een waardevolle bron te zijn voor iedereen die de volgende hoofdstukken van het leven omarmt.

Aanbevolen artikelen