Dark Mode On / Off

Eenzaamheid onder ouderen door coronavirus

Coronavirus brengt ouderen in isolement

Coronavirus brengt ouderen in isolement

Nu het coronavirus ook in Nederland is uitgebroken, krijgen ouderen steeds minder bezoek. Senioren behoren tot de zogenaamde ‘kwetsbare’ doelgroep en familie en vrienden zijn bang om hen aan te steken. Ouderen voelen zich hierdoor meer en meer eenzaam. Reden voor de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) om een speciale telefoonlijn in het leven te roepen.

Bezoekjes worden afgezegd door (klein)kinderen en activiteiten voor senioren worden geschrapt. Allemaal om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen. Ook al zijn deze maatregelen nog zo logisch, ze hebben wel grote gevolgen. Ouderen durven niet of nauwelijks meer de deur uit te gaan, uit angst om het virus op te lopen. Hun sociale leven komt op een laag pitje te staan. Hierdoor neemt eenzaamheid toe in een doelgroep waar dit toch al een probleem is.

Ouderen die zich eenzaam voelen kunnen het nummer van de ANBO bellen voor het broodnodige praatje. Ook algemene vragen over het virus kunnen hier worden gesteld. Specialistische vragen kunnen aan het RIVM of de eigen huisarts gesteld worden.

De ANBO is te bereiken op 0348 46 66 66.

Redactie

Redactie

Onze toegewijde redactie bestaat heeft een passie voor het delen van kennis, ervaringen en inzichten die specifiek gericht zijn op deze levensfase. Met diepgaand begrip van de behoeften, interesses en uitdagingen van de vijftigplusgemeenschap, werkt onze redactie nauw samen om artikelen, tips en nieuws te presenteren die inspireren, informeren en verbinden. Van gezondheid en welzijn tot lifestyle en financiën, we streven ernaar om een waardevolle bron te zijn voor iedereen die de volgende hoofdstukken van het leven omarmt.

Aanbevolen artikelen