Eenzaamheid onder ouderen

Vier op de tien ouderen geeft te kennen zich min of meer eenzaam te voelen.

De GGD, regio Gelre-IJssel heeft aan wethouders en beleidsmakers van de gemeenten die onder dit gebied vallen, een onderzoek gepresenteerd over eenzaamheid onder ouderen. In het gebied waar ook Deventer onder valt geeft vier op de tien ouderen te kennen zich min of meer eenzaam te voelen. 35% is matig eenzaam, 4% ernstig en 2% voelt zich zeer ernstig eenzaam. In vergelijking met een eerder onderzoek in 1996 is de eenzaamheid iets toegenomen.

De grootste risicogroep bevindt zich bij de ouderen boven de 75 jaar. Ook alleenstaande ouderen, ouderen met psychische problemen en ouderen die niet meer goed ter been zijn, hebben meer last van gevoelens van eenzaamheid.