Dark Mode On / Off

Fantaseren over geld

de hoogte van je salaris in buitenland

Wat kun je allemaal gaan doen als je voldoende geld zou hebben?

Wat kun je allemaal gaan doen als je voldoende geld zou hebben? Daar wordt in onze slaap nog aardig wat over gedroomd. Uit een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de ASR verzekeringen blijkt dat meer dan 40 procent van de Nederlanders van mening is, dat geld toch echt wel gelukkig maakt en als ze een aardig kapitaal tot hun beschikking hebben, geeft dat ook een goed gevoel.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat Nederlanders echte spaarvarkens zijn. Meer dan driekwart heeft een flink kapitaal opgebouwd door iedere maand een bedrag opzij te zetten. Gemiddeld wordt er € 195,= per maand gespaard en zo’n 14 procent spaart zelfs € 500,= of meer per maand. Meer dan de helft van de 834 ondervraagden houdt zijn uitgaven goed in de gaten en heeft dan ook voldoende reserve opgebouwd voor onverwachte financiële tegenslagen.

Een onderzoek aan de Universiteiten van Warwick en Cardiff laat zien dat geld niet echt gelukkig maakt. We voelen ons wel opperbest als we meer dan de buurman hebben maar om echt gelukkig te zijn is ook een goede maatschappelijke positie van belang. Hoewel de laatste veertig jaar het gemiddeld inkomen aanzienlijk is gestegen, zijn mensen in rijke landen zich niet gelukkiger gaan voelen.

Het onderzoek toont aan dat mensen met één miljoen op de bank zich vaak ongelukkig voelen als hun vrienden of kennissen twee miljoen bezitten. Er zijn zelfs mensen wiens naam voorkomt in de Quote 500 die zich af en toe erg ongelukkig voelen door hun banksaldo.

Bron: Faqt.nl

Aanbevolen artikelen