Dark Mode On / Off
Showing: 201 - 210 of 212 RESULTS
Boete bij te laat indienen belastingaangifte

Boete bij te laat indienen belastingaangifte

Te laat indienen belastingaangifte levert forse boete op Het te laat indienen van de aangifte Inkomstenbelasting levert sinds een paar jaar een fors hogere boete op. Wie denkt zijn aangifte niet voor 1 mei van het volgende jaar in te kunnen dienen wordt sterk aangeraden om op tijd uitstel aan te vragen bij de Belastingdienst. […]

vragen over huurtoeslag, zorgtoeslag en bijzondere ziektekosten.

Voorlichting geldzaken ouderen

Veel ouderen zitten met vragen over huurtoeslag, zorgtoeslag en bijzondere ziektekosten. Financiele voorlichtingsmiddagen voor senioren die in samenwerking met het Nibud worden georganiseerd worden druk bezocht. Het Nibud heeft een speciaal voorlichtingspakket met lesmateriaal samengesteld voor dergelijke middagen. Veel ouderen zitten met vragen over huurtoeslag, zorgtoeslag en bijzondere ziektekosten. Met name de laatste jaren hebben […]

Minder gevallen van armoede

Armoede daalt door rijkere 65-plussers

Minder gevallen van armoede door meer rijke 65-plussers De armoede in Nederland daalt met name door de rijkere 65-plussers. Het aantal huishoudens dat als arm gekenmerkt werd, is voor eerst sinds 2002 afgenomen. Moest in 2006 nog 9,7 procent van de huishoudens rondkomen van een laag inkomen, door de verwachte koopkrachtverbetering van gepensioneerden, zou dit […]

Hypotheekrente laag

Hypotheekrente laag

Hypotheekrente | Lage rente en een groot woningaanbod De hypotheekrente voor korte rentevaste periodes is de afgelopen tijd fors gedaald. Sterker nog, er zijn zelfs banken die onlangs de rente voor langere perioden verlaagd hebben. Het verschil tussen een korte en lange rente is daarmee kleiner geworden. Als je (nog) een variabele rente betaalt, kan […]

Verhuiskosten niet aftrekbaar

Verhuiskosten niet aftrekbaar

Verhuiskosten | Belastingvrije vergoeding door werkgever is mogelijk. Hoewel verhuiskosten niet aftrekbaar zijn voor de Belastingdienst, kan de werkgever er wel een belastingvrije vergoeding voor geven. De verhuizing moet dan wel in verband staan met de huidige of de nieuwe dienstbetrekking. De werkgever mag een onbelaste vergoeding geven van 12% van uw jaarloon met een […]

Verhuizen naar buitenland

Verhuizen naar buitenland en sociale zekerheid

Verhuizing naar het buitenland heeft ook gevolgen voor de sociale zekerheid. Een verhuizing naar het buitenland heeft ook gevolgen voor de sociale zekerheid en de rechten die in Nederland opgebouwd zijn. Als de verhuizing binnen de EU plaatsvindt of bijvoorbeeld naar Zwitserland, dan is één en ander meestal goed geregeld. Vaak kunnen opgebouwde sociale zekerheidsrechten […]

Nationale pensioenwebsite

Nationale pensioenwebsite

Nationale pensioenwebsite door iedereen te raadplegen. Er wordt door de Sociale Verzekeringsbank tezamen met de pensioenfondsen, gewerkt aan een nationale pensioenwebsite. Deze moet straks voor iedere Nederlander te raadplegen zijn. Men kan door het intoetsen van een wachtwoord en het sofinummer zien hoe hoog de opgebouwde pensioen- en AOW rechten zijn. In één keer een […]

geen zorgen over pensioen

Geen zorgen over pensioen

ABP maakt zich geen zorgen over het pensioenstelsel. Europa’s grootste pensioenverzekeraar, het ABP, zegt zich geen zorgen te maken over het pensioenstelsel.  Dankzij onder meer soberder pensioenregelingen en flexibele pensioendata is het stelsel sterk genoeg om de vergrijzing op te kunnen vangen. De groeiende groep gepensioneerden gaan straks gezamenlijk door middel van de belastingen de […]

Belastingdienst controleert bijverdiensten.

Belastingdienst speurt naar particuliere handelaren

Belastingdienst controleert bijverdiensten. De Belastingdienst gaat scherp controleren op bijverdienen via sites als eBay, Speurders en Marktplaats.nl. De fiscus maakt gebruik van het zoekprogramma Xenon, dat commerciële websites opspoort. Het blijkt dat veel Nederlanders een aardige bron van inkomsten hebben waarover geen belasting wordt betaald. Volgens een onderzoek verricht door het bureau AC Nielsen zouden […]

Vergeet uw pensioen niet!

Besteed tijd aan je toekomstige pensioen

Iets langer doorwerken levert meer pensioen op. Veel mensen besteden weinig tijd aan hun toekomstige pensioen. Toch is het heel nuttig je hier tijdig in te verdiepen. En het is minder ingewikkeld dan het lijkt. Op verschillende wijzen kun je invulling geven aan je pensioen.  Dit kan onder andere door de overwaarde op je eigen […]