Hemelvaartsdag – Dauwtrappen

Hemelvaartsdag – Dauwtrappen

Dauwtrappen | Fietsers en wandelaars genieten in alle vroegte van de opkomende zon

Hemelvaart is een christelijke feestdag welke gevierd wordt op de veertigste dag na Pasen. De christenen herdenken op deze dag dat het de veertigste dag is na de opstanding van Jezus Christus uit het graf. Tien dagen later is het Pinksteren. Met Pinksteren wordt de nederdaling van de Heilige Geest herdacht. Zowel tussen Aswoensdag en Pasen zitten veertig dagen als tussen Pasen en Hemelvaart.

Dauwtrappen

De tijd dat mensen op Hemelvaartsdag soms al om drie uur ‘s nachts op stonden is wel voorbij. Het was heel gebruikelijk om in alle vroegte, op blote voeten en al zingend, op het gras te gaan dansen. De dauw op het gras zou een zuiverende werking hebben op lichaam en geest. De naam dauwtrappen (of dauwtrippen)  is hiervan afgeleid. Toch staan veel mensen nog steeds op Hemelvaartsdag behoorlijk vroeg op om te gaan wandelen of fietsen.

Het dauwtrappen is een echte traditie in met name het oosten van ons land. In enkele dorpen in Brabant gaat op Hemelvaartsdag, ‘s morgens al vroeg de harmonie of drumband door het dorp. Op Hemelvaartsdag worden door onder meer Staatsbosbeheer, vaak vroege excursies en activiteiten in de natuur georganiseerd. Wandelaars en fietsers kunnen dan genieten van de opkomende zon en het vroege gefluit van de vogels.