Dark Mode On / Off

Hoe staat het met mijn pensioen?

Hoe staat het met mijn pensioen?

Pensioen | We gaan er teveel vanuit dat het vanzelf wel goed komt.

De Stichting Pensioenkijker.nl wil het pensioenbewustzijn van de Nederlander vergroten. We gaan er met z’n allen nog veel te veel vanuit dat het met ons pensioen vanzelf goed komt. Maar dat is niet zo. Er zijn momenten in je leven waarop je er even bij stil moet staan.

Bijvoorbeeld als je trouwt, kinderen krijgt, langdurig met verlof gaat, van baan wisselt of stopt met werken. Wie er meer over wil weten kan terecht op deze website voor objectieve en niet-commerciële informatie.

Het project Pensioenkijker.nl wordt gedragen door een groot aantal organisaties.

Content retrieved from: https://www.50plusplein.nl/Financieel/art/5050/hoe-staat-het-met-mijn-pensioen.

Aanbevolen artikelen