Dark Mode On / Off

Nationale pensioenwebsite

Nationale pensioenwebsite

Nationale pensioenwebsite door iedereen te raadplegen.

Er wordt door de Sociale Verzekeringsbank tezamen met de pensioenfondsen, gewerkt aan een nationale pensioenwebsite. Deze moet straks voor iedere Nederlander te raadplegen zijn. Men kan door het intoetsen van een wachtwoord en het sofinummer zien hoe hoog de opgebouwde pensioen- en AOW rechten zijn. In één keer een electronisch overzicht van alle opgebouwde pensioenrechten en de hoogte van de AOW.

Omdat veel werknemers niet zoals eerder hun hele leven bij één en dezelfde baas werken is vaak onduidelijk hoeveel pensioengeld is opgebouwd. Voordeel van het nieuwe systeem is ook dat een eventueel dreigend pensioentekort eerder zichtbaar is en dat je dan sneller de nodige maatregelen kunt treffen.

Aanbevolen artikelen