Dark Mode On / Off

Nationale pensioenwebsite

Nationale pensioenwebsite

Nationale pensioenwebsite door iedereen te raadplegen.

Er wordt door de Sociale Verzekeringsbank tezamen met de pensioenfondsen, gewerkt aan een nationale pensioenwebsite. Deze moet straks voor iedere Nederlander te raadplegen zijn. Men kan door het intoetsen van een wachtwoord en het sofinummer zien hoe hoog de opgebouwde pensioen- en AOW rechten zijn. In één keer een electronisch overzicht van alle opgebouwde pensioenrechten en de hoogte van de AOW.

Omdat veel werknemers niet zoals eerder hun hele leven bij één en dezelfde baas werken is vaak onduidelijk hoeveel pensioengeld is opgebouwd. Voordeel van het nieuwe systeem is ook dat een eventueel dreigend pensioentekort eerder zichtbaar is en dat je dan sneller de nodige maatregelen kunt treffen.

Redactie

Redactie

Onze toegewijde redactie bestaat heeft een passie voor het delen van kennis, ervaringen en inzichten die specifiek gericht zijn op deze levensfase. Met diepgaand begrip van de behoeften, interesses en uitdagingen van de vijftigplusgemeenschap, werkt onze redactie nauw samen om artikelen, tips en nieuws te presenteren die inspireren, informeren en verbinden. Van gezondheid en welzijn tot lifestyle en financiën, we streven ernaar om een waardevolle bron te zijn voor iedereen die de volgende hoofdstukken van het leven omarmt.

Aanbevolen artikelen