Dark Mode On / Off

Onder- of oververzekering

Beeindigen verzekering

Hoe staat het met je verzekeringen?

Zoek eens goed uit wat je allemaal aan verzekeringen hebt lopen en bij wie.

Het komt regelmatig voor dat mensen per ongeluk niet, dubbel of verkeerd verzekerd zijn.

Als je onderverzekerd bent krijg je nooit alles vergoed. Ook niet als de totale schade lager is dan het verzekerde bedrag. Er wordt dan een evenredig bedrag uitgekeerd.

Bij oververzekering is het verzekerde bedrag hoger dan de werkelijke waarde, bijvoorbeeld als je inboedel verzekerd is voor € 70.000 en maar een waarde heeft van € 50.000. In dit geval neem je dus het zekere voor het onzekere.

Let op, want je krijgt nooit meer uitbetaald dan de werkelijk geleden schade.

Aanbevolen artikelen