Dark Mode On / Off

Oorlogsliefdekinderen op zoek naar familie

Veel kinderen geboren uit een oorlogsliefde

Een nieuwe website, www.oorlogsliefdekind.nl maakt het voor kinderen en familieleden van Indië-veteranen mogelijk om op zoek te gaan naar eventuele halfbroertjes- en zusjes.

Nederlandse soldaten onderhielden veelvuldig contacten met de lokale bevolking. Na de soevereiniteitsoverdracht keerde het merendeel van de soldaten terug naar Nederland, met achterlating van hun Indonesische geliefdes en eventuele kinderen.

Nog altijd zijn er veel familieleden van Indië-veteranen die niet weten wie hun naaste familie is en al jarenlang is men via allerlei wegen op zoek naar meer informatie. De nieuwe website probeert hierbij om, misschien tot een oplossing te komen. Ook kunnen op de site door belangstellenden, allerlei ervaringen worden geplaatst en kan men in kontakt komen met lotgenoten.