Dark Mode On / Off

Sparen voor voldoende pensioen

sparen voor pensioen

Pensioen | Velen moeten gaan sparen voor een behoorlijk pensioen

Het pensioen dat we trachten op te bouwen staat steeds verder onderdruk. De schuldencrisis in Europa en het feit dat steeds meer mensen een beroep gaan doen op een pensioenuitkering zorgen ervoor dat de ‘kas’ te vroeg leeg zal zijn. Het blijft dan ook afwachten wat er van een pensioenuitkering zal overblijven.

Volgens Alex Klein, freelance bedrijfskundedocent en columnist van OverGeld.nl in het dagblad De Telegraaf, zou het verstandig zijn dat iedereen per maand zo’n 300 tot 500 euro op een spaarrekening gaat zetten om voldoende inkomen over te houden als men met pensioen gaat. Hij is er zelfs voorstander van dat het maandelijks opzij zetten, een verplichting wordt.

Klein voorziet binnen enkele maanden een nieuwe recessie op ons afkomen waar een groot deel van de bevolking financieel last van gaat krijgen. Volgens hem staan de pensioenen steeds verder onder druk en zou dit de komende jaren alleen nog maar erger kunnen worden. Zijn advies is dan ook om, wie de mogelijkheid heeft geld opzij te zetten, dit zeker te gaan doen.

Hoewel de rente’s op spaarrekeningen en deposito’s niet erg hoog zijn, raadt Alex Klein aan, om het geld vast te zetten op een langjarige spaardeposito. Dit heeft dan nog het meest gunstige resultaat.

De lage werkloosheid in ons land is volgens Klein een meevaller en zeker doordat er een groeiende groep is die gebruik gaat maken van zijn pensioen, zal het aantal werklozen niet veel verder stijgen. Wel is hij van mening dat laag opgeleiden er verstandig aan doen om zich nu alvast te laten bijscholen. Dit vergroot in de toekomst het behoud op werk. Omstreeks Prinsjesdag 2011 wil Alex Klein een boek gaan uitbrengen over de huidige crisis en wat dat voor ieder persoonlijk zal gaan betekenen.

Bron: De Telegraaf

Redactie

Redactie

Onze toegewijde redactie bestaat heeft een passie voor het delen van kennis, ervaringen en inzichten die specifiek gericht zijn op deze levensfase. Met diepgaand begrip van de behoeften, interesses en uitdagingen van de vijftigplusgemeenschap, werkt onze redactie nauw samen om artikelen, tips en nieuws te presenteren die inspireren, informeren en verbinden. Van gezondheid en welzijn tot lifestyle en financiën, we streven ernaar om een waardevolle bron te zijn voor iedereen die de volgende hoofdstukken van het leven omarmt.

Aanbevolen artikelen