Dark Mode On / Off

Trek een lootje voor een kadootje

Lootje trekken voor Sinterklaas of Kerst surprise.

Van oudsher wordt in familiekring- en in clubverband binnenkort weer een lootje getrokken voor het komende Sinterklaas of kerstfeest. Daar vrijwel iedereen het tegenwoordig zo druk heeft en men al haast geen tijd heeft om gezamenlijk een lootje te trekken zijn er websites online waar men op eenvoudige en eerlijke manier een lootje kan trekken.

Het virtueel een lootje trekken is helemaal in opkomst omdat men hiervoor elkaar niet apart hoeft op te zoeken. De verwachting is dat dit jaar meer dan 70000 bezoekers gebruik gaan maken van deze mogelijkheid.

Kijk op de betreffende websites: www.sintlootjes.nl of op www.lootjestrekken.nl