Uw nalatenschap | Voorkom een restschuld

50plusplein.nl/Financieel

Nalatenschap | Niemand kan de toekomst voorspellen, maar u kunt wel, nu al maatregelen nemen om een restschuld te voorkomen.

De eigen woning is een dierbaar bezit. Vaak heeft u hier jarenlang met het hele gezin gewoond en zijn de kinderen er opgegroeid. Natuurlijk wordt er weleens over nagedacht wat er, na uw overlijden, gaat gebeuren met deze voor iedereen vertrouwde omgeving. Het liefst ziet u dat de kinderen, wanneer ze de woning erven, hier nog een aardig kapitaal aan overhouden. Ook zou het kunnen dat ze zelf misschien in het huis gaan wonen.

Voorkom een restschuld

Omdat uw woning samen met alle andere bezittingen en spaargelden in de nalatenschap vallen, gaat u ervan uit dat de kinderen niet met een schuld achterblijven. Of er genoeg kapitaal overblijft waar alle schulden mee afgelost kunnen worden hangt echter van veel factoren af. Is bijvoorbeeld de hypotheek afbetaald of zijn er nog andere lopende verplichtingen? Zet uw eigen financiële plaatje eens op een rijtje en voorkom dat er straks alsnog een flinke restschuld ontstaat.

Het wettelijk erfrecht

Bekijk zelf of het risico op het ontstaan van een restschuld aanwezig is. Hoe staat uw hypotheek ervoor? Wanneer u een aflossingsvrije hypotheek heeft loopt u een groter risico op een restschuld. Als er indertijd een testament is opgemaakt controleer dan hoe u alles heeft vastgelegd. Vaak zijn er jaren overheen gegaan en is het raadzaam het testament eens goed door te nemen. Wanneer er geen testament is opgemaakt dan geldt het wettelijk erfrecht. Ook van invloed op de nalatenschap is de wijze waarop u bent getrouwd. Mogelijk in (beperkte) gemeenschap van goederen, op huwelijkse voorwaarden of misschien bent u niet getrouwd en woont u samen. In het geval van ongehuwd samenwonen, is de vraag belangrijk op wiens naam de woning staat. Wanneer de woning op naam van de partner staat, bent u niet elkaars erfgenaam. Uw kinderen erven de woning dan ook niet, maar de familie van uw partner. Allemaal belangrijke zaken om wel even bij stil te staan. Neem de juiste maatregelen. Het is nooit te laat om nog op tijd de juiste maatregelen te treffen. Hebt u bij het afsluiten van een hypotheek geen overlijdensrisicoverzekering afgesloten dan is het zeer aan te bevelen om dit alsnog te gaan doen. Door het afsluiten van deze verzekering voorkomt u voor een groot deel of zelfs helemaal, dat er een restschuld ontstaat. Een overlijdensrisicoverzekering keert na het overlijden van de verzekerde een bedrag uit aan de begunstigden. Met dit bedrag kan de nog openstaande schuld op de hypotheek door hen worden afgelost. Een financieel adviseur kan u helpen om de juiste keuze te maken tussen de ‘dalende’ of ‘gelijkblijvende’ verzekeringsvorm. Kiest u voor de dalende vorm, dan daalt het verzekerde bedrag mee met de looptijd. Bij de gelijkblijvende verzekeringsvorm, blijft het verzekerde bedrag gelijk.

Erfbelasting

Niemand weet hoe de toekomst eruit gaat zien, maar zeker is dat elk bedrag dat u nu spaart, na uw overlijden toekomt aan uw partner of kinderen. Met het door u gespaarde bedrag zijn zij in staat om een nog openstaande restschuld af te lossen. Wel moeten zij in dat geval erfbelasting gaan betalen over het hun toekomende vermogen. Om er nu al voor te zorgen dat zij niet teveel aan erfbelasting moeten betalen over uw vermogen, kunt u de kinderen nu ieder jaar al een gedeelte van uw vermogen schenken. Aan het jaarlijks onbelast schenken van een bedrag is wel een maximum verbonden. Tot aan dit maximum bedrag kunt u uw kinderen schenken zonder dat zij hierover schenkbelasting hoeven te betalen.

Uit bovenstaande blijkt overduidelijk dat het erg verstandig is om uw financiële positie even op een rijtje te zetten. Een goede voorlichting door een financieel adviseur van uw bank kan u hierbij zeker van dienst zijn.

Bron: ABN/Amro

Aanbevolen artikelen