Dark Mode On / Off

Veel ouderen overwegen overstap zorgverzekering

overstappen zorgverzekering

Uit onderzoek van Startpagina.nl blijkt dat steeds minder ouderen naar de huisarts gaan. Er is onderzoek gedaan naar 1.721 Nederlandse 50-plussers door middel van een steekproef over hoe snel zij een bezoek aan de dokter brengen. Het liefst brengen ze wel een bezoek aan de huisarts, maar voor hen is dit niet meer vanzelfsprekend. Een klein onderzoek op internet of ergens anders wordt steeds vanzelfsprekender.

Er is een daling te zien in ouderen die naar de huisarts gaan. Voor slechts driekwart van deze groep 50 plussers is dit nog maar vanzelfsprekend, terwijl dit percentage in 2018 op 80% lag. Bij de jongeren in ons land ligt dit percentage nog lager en daalt dit steeds verder. Een bezoek aan de huisarts slaan zij vaak liever over. Daardoor is de verwachting dat het percentage ouderen dat een bezoek aan de dokter brengt nog verder naar beneden gaat. Zoekmachines en gesprekken met vrienden of familie worden steeds vaker geraadpleegd en aangenomen als juiste informatie.

Volgens Leon Dekker, die aanvoerder is bij Startpagina.nl is het percentage ouderen dat naar de dokter gaat nog wel steeds hoog vergeleken met de jongere generaties, maar de verandering kan niet ontkend worden. Redenen die vaak gegeven worden tijdens het onderzoek zijn dat er verwacht wordt dat de klachten die men heeft vanzelf weer over gaat of dat er geen tijd of motivatie is om even een bezoekje te brengen. Ook gelooft 13% dat zij met het behulp van internet ook wel van de klachten af kunnen komen.

De meeste personen van de oudere generaties willen vasthouden aan wat ze hebben en houden niet van veranderingen. Het is dan ook niet schrikbarend dat 62% van de deelnemers aan het onderzoek aangeeft dat zij bij hun huidige zorgverzekering willen blijven en niet willen overstappen. Alhoewel dit wel een verschil is ten opzichte van 2018 waar 72% niet zou overstappen van zorgverzekering. De beste verklaring die hiervoor gegeven kan worden is dat ouderen die eerst buiten deze doelgroep vielen en wel in waren voor verandering, nu toch binnen de groep van 50-plussers valt. Voor zorgverzekeraars is er dus meer werk aan de winkel dan voorheen voor deze doelgroep, want er zullen naar verwachting meer ouderen overstappen.

Redactie

Redactie

Onze toegewijde redactie bestaat heeft een passie voor het delen van kennis, ervaringen en inzichten die specifiek gericht zijn op deze levensfase. Met diepgaand begrip van de behoeften, interesses en uitdagingen van de vijftigplusgemeenschap, werkt onze redactie nauw samen om artikelen, tips en nieuws te presenteren die inspireren, informeren en verbinden. Van gezondheid en welzijn tot lifestyle en financiën, we streven ernaar om een waardevolle bron te zijn voor iedereen die de volgende hoofdstukken van het leven omarmt.