Dark Mode On / Off

Tweede plaats voor historisch én zeer groene Veere

Veere | De groene plek in Zeeland

Veere | De groene plek in Zeeland

In de jaarlijkse competitie om de titel ‘de groenste plaats van Nederland’ (Entente Florale) eindigde Veere in 2000 op een tweede plaats. Niet voor niets, blijkt als je een wandeling door het historische én zeer groene Veere maakt. Waar je ook loopt in Veere, steeds zie je dat het stadje in het groen is gedompeld. Bomen, heesters, struiken en de eerder genoemde privétuinen, overal wordt met zorg en oog voor detail blijk gegeven van de liefde voor de natuur. In weinig plaatsen is cultuurhistorie zó verweven met natuur. Mede daardoor lééft de historie in Veere, het verleden is voelbaar en tastbaar. Veere is één van de meest verrassende plaatsen in Zeeland. Een droom uit vorige levens. Een stadje met een combinatie van een nog zichtbaar groots verleden, hedendaagse gezelligheid en de nabijheid van het altijd boeiende water.

Aan de Kaai aan de jachthaven en op de Markt, zijn prachtige koopmanshuizen en pakhuizen te zien met trapgevels, tuitgevels, lijstgevels en klokgevels. De namen van veel huizen en de gevelstenen vertellen van de handel, van de producten die werden verhandeld en van de landen en plaatsen waar naar toe gevaren werd. Zo herinneren ‘De Struys’ en ‘Het Lammeken’ aan de wolhandel met Schotland.

De heren en vrouwen van Veere

Het Stadhuis in Veere werd in 1474 in gebruik genomen door de Veerse stadsbestuurders. De beelden van de heren en vrouwen van Veere, bewoners van het kasteel Sandenburgh, zijn terug te vinden op de gevel. Vanuit hun hoge positie kijken ze neer op het ‘gewone’ volk. Naast een functie als bestuurscentrum was het stadhuis tot 1811 eveneens rechtbank (vierschaar). In de loop van vijf eeuwen was dit de plaats waar de stadsklerken hun werkzaamheden verrichtten, door de Veerse baljuw (rechter) doodvonnissen werden uitgesproken en vorsten vol trots met pracht en praal werden ontvangen.

Dit laatgotische gebouw dat waarschijnlijk door Evert Spoorwater is ontworpen heeft een gevel van gobertangersteen. Het museum De Vierschaar in het stadhuis kan worden bezocht. (www.devierschaar.nl)

De Grote Kerk, ook wel Onze Lieve Vrouwe ter Sneeuw genoemd, is in de loop van de eeuwen in gebruik geweest als pakhuis, kazerne, militair hospitaal, bedelaarswerkhuis en tentoonstellingsruimte. Als kerk doet enkel het achterste deel van het gebouw dienst, het oudste deel en tegenwoordig ‘Kleine kerk’ genoemd.

De bouw van deze grote middeleeuwse kerk is waarschijnlijk in 1521 voltooid. Sindsdien heeft de kerk heel wat moeten doorstaan. In 1686 richtte een brand grote schade aan. In het begin van de 19e eeuw verloor het kerkgebouw definitief zijn bestemming voor de eredienst. Zware stormschade was de directe aanleiding. In de Franse tijd werd de kerk gebruikt als militair hospitaal. Daarvoor werd een aantal vloeren in de kerk aangebracht en werden vensters gedeeltelijk dichtgemetseld. In de eerste helft van de 19e eeuw deed het gebouw ook dienst als werkhuis en gestichtsgebouw. De Grote Kerk wordt nu gebruikt door de Stichting Nieuwe Muziek.

Beschermd stadsgezicht

In de gemeente Veere zijn ongeveer 250 monumenten. Het merendeel hiervan ligt binnen de grenzen van het beschermd stadsgezicht van het stadje Veere dat in de 12e of 13e eeuw is ontstaan. Als stapelplaats van de Schotse wol kwam het in de 16e eeuw tot grote bloei.

Rond Oostkapelle in het beschermd natuurgebied de Manteling treffen we een aantal monumentale buitenplaatsen aan waarvan er in het midden van de 18e eeuw ruim 200 op Walcheren aanwezig waren. De monumenten in Domburg dragen bij aan de herinnering van de grandeur van deze badplaats aan het einde van de 19e / begin 20e eeuw.

Bezienswaardigheden o.a. :

Museum De Schotse Huizen

In deze panden, genaamd “Het Lammeken”en “De Struys”, was vroeger de Schotse Kolonie gevestigd. Het pand heeft een hoge bergstenen trapgevel met vele fraaie details. “De Struys” is verbouwd in de 18e eeuw. In de Schotse Huizen is het gelijknamige museum gevestigd.

Redactie

Redactie

Onze toegewijde redactie bestaat heeft een passie voor het delen van kennis, ervaringen en inzichten die specifiek gericht zijn op deze levensfase. Met diepgaand begrip van de behoeften, interesses en uitdagingen van de vijftigplusgemeenschap, werkt onze redactie nauw samen om artikelen, tips en nieuws te presenteren die inspireren, informeren en verbinden. Van gezondheid en welzijn tot lifestyle en financiën, we streven ernaar om een waardevolle bron te zijn voor iedereen die de volgende hoofdstukken van het leven omarmt.

Aanbevolen artikelen