Dark Mode On / Off

Verhuizen naar buitenland en sociale zekerheid

Verhuizen naar buitenland

Verhuizing naar het buitenland heeft ook gevolgen voor de sociale zekerheid.

Een verhuizing naar het buitenland heeft ook gevolgen voor de sociale zekerheid en de rechten die in Nederland opgebouwd zijn. Als de verhuizing binnen de EU plaatsvindt of bijvoorbeeld naar Zwitserland, dan is één en ander meestal goed geregeld.

Vaak kunnen opgebouwde sociale zekerheidsrechten dan wel meegenomen worden. Daarnaast zijn er ook verdragslanden; hiermee zijn afspraken gemaakt over wat er gebeurt met in Nederland of, bij terugkeer naar Nederland, opgebouwde rechten.

Het is dus, in geval van verhuizing naar het buitenland, zeer verstandig goed te informeren hoe de sociale zekerheid in het algemeen en de regelingen omtrent in het vaderland opgebouwde rechten zijn geregeld.

Aanbevolen artikelen