Dark Mode On / Off

Aandacht voor brandveiligheid

2030: toename 80% aantal doden onder ouderen en 19% toename totaal aantal doden

Door de vergrijzing, een hogere levensverwachting en de trend om langer zelfstandig te blijven wonen, zal het aantal ouderen dat overlijdt door brand flink toenemen. Dit concludeert René Hagen, lector Brandpreventie: ‘Als we nu geen actie ondernemen, zal in 2030 bijna 50% van alle doden door woningbrand boven de 65 jaar zijn.’ Daarom richten de Brandweer en de Brandwonden Stichting zich vanaf vandaag op senioren met de campagne ‘Wat doe JIJ bij brand?’

Ouderen lopen een groter risico een woningbrand niet te overleven. Vergeleken met mensen onder de 65 jaar, is de overlijdenskans 2,6 keer zo groot. ‘Op dit moment kennen wij gemiddeld 48 doden per jaar door woningbranden, waarvan 31% 65 jaar of ouder is. Bij ongewijzigd beleid (en uitgaande van ongewijzigd bevolkingsaantal) verwacht ik in 2030 dat dit stijgt naar 47%. Dit is een toename van 80% van het aantal doden onder ouderen en een toename van 19% op het totaal aantal doden bij woningbranden,’ aldus René Hagen, lector Brandpreventie en voorzitter van de Nationale Brandpreventieweken.

Aandacht voor brandveiligheidsbewustzijn

Met de landelijke publiekscampagne ‘Wat doe JIJ bij brand?’ proberen we deze toename te verkleinen. Brandweerprofessionals vanuit 25 veiligheidsregio’s werken samen met de Brandwonden Stichting aan brandveiligheidsbewustzijn om zo branddoden en gewonden te voorkomen. Daarnaast worden de eerste stappen gezet om duizenden vrijwilligers te trainen en in te zetten om rookmelders op te hangen bij mensen die dat niet zelf kunnen.

Wat doe JIJ bij brand?

De hele maand worden Nederlanders – en dan met name senioren – geconfronteerd met de vraag ‘Wat doe JIJ bij brand?’. De gezamenlijke campagne van de Brandweer en de Brandwonden Stichting moet mensen aan het denken zetten, maar vooral aansporen tot actie. Beperk de risico’s op brand in huis, maar weet ook wat je moet doen als er brand is. Via www.watdoejijbijbrand.nl test je of je een brand in jouw huis overleeft. Lokale acties van brandweerkorpsen zoals een rookcontainer waarin je een brand beleeft, brandveiligheidschecks bij mensen thuis of samenwerkingsverbanden met thuiszorgorganisaties gecombineerd met de landelijke slagkracht van de Brandwonden Stichting zorgen er samen voor dat in oktober niemand aan de vraag kan ontsnappen. Dit alles om de verwachte toename van het aantal branddoden te verkleinen.

Rookmelderteam: vrijwilligers hangen rookmelders bij mensen die dat niet zelf kunnen

Een klein vlammetje is binnen drie minuten veranderd in een alles verslindende woningbrand. De hitte en giftige gassen die vrijkomen, zorgen ervoor dat je het simpelweg niet overleeft als je de brand te laat of helemaal niet opmerkt. Zonder werkende rookmelder ben je bij een woningbrand dus kansloos. Senioren en mensen die, om wat voor reden dan ook, zelf geen rookmelder kunnen plaatsen, kunnen de hulp inroepen van het Rookmelderteam. Dit team van vrijwilligers, geworven door de Brandwonden Stichting en getraind door de Brandweer, hangt rookmelders op bij mensen die dat niet zelf kunnen. Duizenden mensen hebben zich inmiddels aangemeld. Zij gaan binnenkort op pad om rookmelder(s) op te hangen en uit te leggen hoe je brandveilig(er) woont. Mensen die graag een rookmelder geplaatst willen krijgen, melden zich aan via www.brandwondenstichting.nl/hulpgevraagd.

Redactie

Redactie

Onze toegewijde redactie bestaat heeft een passie voor het delen van kennis, ervaringen en inzichten die specifiek gericht zijn op deze levensfase. Met diepgaand begrip van de behoeften, interesses en uitdagingen van de vijftigplusgemeenschap, werkt onze redactie nauw samen om artikelen, tips en nieuws te presenteren die inspireren, informeren en verbinden. Van gezondheid en welzijn tot lifestyle en financiën, we streven ernaar om een waardevolle bron te zijn voor iedereen die de volgende hoofdstukken van het leven omarmt.

Aanbevolen artikelen