Dark Mode On / Off

Wasmachines leven langer… of toch niet?

Kalkafzetting in wasmachine vermindert levensduur

Kalkafzetting in wasmachines leiden ertoe dat de machine ons minder lang van dienst zal zijn. Al jarenlang is er daarom het product Calgon op de markt, welke kalkafzetting in de wasmachine helpt te voorkomen cq te verminderen. Het Britse consumentenblad Which? heeft drie jaar lang onderzoek gedaan naar het product en komt met verrassende uitkomsten.

Twee wasmachines werden als proef opgesteld en drie jaar lang werd de werking zowel met als zonder Calgon met elkaar vergeleken. De machine waarin de Calgon werd toegevoegd had inderdaad iets minder kalkafzetting maar niet van dien aard, dat de machine hier ook daadwerkelijk langer door mee zal gaan.

De consumentenorganisatie is dan ook van mening dat je door geen Calgon te gebruiken, in zes tot acht jaar ongeveer € 340,= hebt uitgespaard, waarmee je al een aardige nieuwe wasmachine kunt kopen.

De fabrikant van Calgon laat het er echter niet bij zitten en heeft een klacht ingediend bij de Britse reclamewaakhond. Zij zijn van mening dat onderzoeksresultaten hebben aangetoont dat Calgon wel degelijk zorgt voor aanzienlijk minder kalkafzetting in een wasmachine. De resultaten van hun eigen onderzoeken worden echter niet openbaar gemaakt. De keus blijft dus aan de consument.