Dark Mode On / Off

Welke kosten koper zijn aftrekbaar in de aangifte

overbodige verzekeringen!

Welke kosten zijn bij de aanschaf van een nieuwe woning aftrekbaar voor de inkomstenbelasting?

Het is niet altijd duidelijk welke kosten die bij de aanschaf van een nieuwe woning aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Ook is niet altijd helder welke kosten mee-gefinancierd mogen worden in de nieuwe hypothecaire lening.

Als stelregel geldt dat hypotheekrente-aftrek mogelijk is als de lening is aangegaan voor de financiering van het verwerven, onderhouden of verbeteren van de eigen woning.

In de financiering mogen kosten die betrekking hebben op de woning, zoals overdrachtsbelasting, makelaarskosten en transportakte notaris, mee-gefinancierd worden. De rente hierover is dus aftrekbaar in box 1. Andere kosten, die betrekking hebben op de financiering van de eigen woning, mogen uitsluitend mee-gefinancierd worden bij de 1e verwerving van een eigen woning. Het tóch meefinancieren van deze kosten bij een volgende aanschaf van een woning heeft tot gevolg dat de rente over dit deel van de lening niet aftrekbaar is in box 1.

Los hiervan staat dat sommige van de kosten die gemaakt worden bij de verkrijging van de financiering wel gewoon aftrekbaar kunnen zijn in box 1 (zoals afsluitprovisie, taxatiekosten en notariskosten).