Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Internet bankieren

Internet bankieren is veilig.

Internet bankieren | Bank zorgt voor beveiliging maar ook pc moet zijn voorzien van actuele beveiligingssoftware. Internet bankieren maakt een belangrijk onderdeel uit van het betalingsverkeer in Nederland en moet aan strenge veiligheidseisen voldoen. De grote Nederlandse banken voldoen aan deze regels. Bovendien investeren banken jaarlijks in de veiligheid van internetbankieren. Zelf kun je ook […]