Showing: 1 - 10 of 186 RESULTS
https://www.50plusplein.nl/Financieel

Schenken aan uw kind: hoe zit dat precies?

Hoeveel mag je belastingvrij schenken aan je kind of kleinkind 2021: Een schenking aan je kind? Het liefst geef je ze een vliegende financiële start. Een leuk extraatje van tijd tot tijd, of een structureel steuntje in de rug. Maar hoeveel mag je eigenlijk belastingvrij schenken aan een kleinkind, zonder dat er een belastingheffing op […]

Je hebt de pensioengerechtigde leeftijd bereikt

AOW | Kortom, er kan veel veranderen als u pensioengerechtigd wordt. AOW | Er kan veel veranderen als u de AOW-leeftijd bereikt. Als u de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, heeft dit gevolgen voor de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Vanaf het moment dat u een AOW-uitkering ontvangt hoeft u bijvoorbeeld geen AOW-premie meer te betalen. Daarnaast […]

IOAW | Uitkering oudere werklozen

Regels van de IAOW-uitkering zijn soepeler als het gaat om inkomsten en vermogen. IOAW staat voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers. Deze wet is bedoeld voor 50-plussers en lijkt veel op de oude Wet Werk en Bijstand (WWB), die is opgegaan in de Participatiewet. De IAOW is redelijk soepel zijn als het gaat om inkomsten […]

Hoeveel mag je bijverdienen?

Bijverdienen naast AOW levert altijd extra inkomsten op. Bijverdienen naast AOW levert altijd extra inkomsten op. Iemand die een AOW-uitkering ontvangt mag onbeperkt bijverdienen. Deze inkomsten uit arbeid worden niet gekort op de AOW-uitkering. Over het bedrag dat wordt verdiend moet wel loonbelasting en de inkomensafhankelijke premie voor de zorgverzekering worden afgedragen. Premies voor volksverzekeringen […]

https://www.50plusplein.nl/Financieel

Schenken met de warme hand

Schenken met de ‘warme hand’ gunstiger dan met de ‘koude hand’, maar er zijn grenzen. Vaak wordt er binnen de familie niet gesproken over geld en erfenis. Toch kan met een goed financieel plan worden voorkomen dat de fiscus een groot deel van het geld krijgt. Schenken met de ‘warme hand’ (voor je overlijden) is […]