Showing: 181 - 188 of 188 RESULTS
Verhuiskosten niet aftrekbaar

Verhuiskosten niet aftrekbaar

Verhuiskosten | Belastingvrije vergoeding door werkgever is mogelijk. Hoewel verhuiskosten niet aftrekbaar zijn voor de Belastingdienst, kan de werkgever er wel een belastingvrije vergoeding voor geven. De verhuizing moet dan wel in verband staan met de huidige of de nieuwe dienstbetrekking. De werkgever mag een onbelaste vergoeding geven van 12% van uw jaarloon met een […]

Verhuizen naar buitenland

Verhuizen naar buitenland en sociale zekerheid

Verhuizing naar het buitenland heeft ook gevolgen voor de sociale zekerheid. Een verhuizing naar het buitenland heeft ook gevolgen voor de sociale zekerheid en de rechten die in Nederland opgebouwd zijn. Als de verhuizing binnen de EU plaatsvindt of bijvoorbeeld naar Zwitserland, dan is één en ander meestal goed geregeld. Vaak kunnen opgebouwde sociale zekerheidsrechten […]

Nationale pensioenwebsite

Nationale pensioenwebsite

Nationale pensioenwebsite door iedereen te raadplegen. Er wordt door de Sociale Verzekeringsbank tezamen met de pensioenfondsen, gewerkt aan een nationale pensioenwebsite. Deze moet straks voor iedere Nederlander te raadplegen zijn. Men kan door het intoetsen van een wachtwoord en het sofinummer zien hoe hoog de opgebouwde pensioen- en AOW rechten zijn. In één keer een […]

geen zorgen over pensioen

Geen zorgen over pensioen

ABP maakt zich geen zorgen over het pensioenstelsel. Europa’s grootste pensioenverzekeraar, het ABP, zegt zich geen zorgen te maken over het pensioenstelsel.  Dankzij onder meer soberder pensioenregelingen en flexibele pensioendata is het stelsel sterk genoeg om de vergrijzing op te kunnen vangen. De groeiende groep gepensioneerden gaan straks gezamenlijk door middel van de belastingen de […]

Belastingdienst controleert bijverdiensten.

Belastingdienst speurt naar particuliere handelaren

Belastingdienst controleert bijverdiensten. De Belastingdienst gaat scherp controleren op bijverdienen via sites als eBay, Speurders en Marktplaats.nl. De fiscus maakt gebruik van het zoekprogramma Xenon, dat commerciële websites opspoort. Het blijkt dat veel Nederlanders een aardige bron van inkomsten hebben waarover geen belasting wordt betaald. Volgens een onderzoek verricht door het bureau AC Nielsen zouden […]

Vergeet uw pensioen niet!

Besteed tijd aan je toekomstige pensioen

Iets langer doorwerken levert meer pensioen op. Veel mensen besteden weinig tijd aan hun toekomstige pensioen. Toch is het heel nuttig je hier tijdig in te verdiepen. En het is minder ingewikkeld dan het lijkt. Op verschillende wijzen kun je invulling geven aan je pensioen.  Dit kan onder andere door de overwaarde op je eigen […]

Vergeten pensioenrechten

Vergeten pensioenrechten vinden en opvragen

Vergeten pensioenrechten | Opgebouwd pensioen dat vergeten is kan een mooie aanvulling zijn op je huidige pensioenrechten. Wil je weten hoe hoog je pensioen wordt, dan is een goed inzicht in je pensioenrechten snel te verkrijgen. Vergeten pensioenrechten komen vaker voor dan je denkt. Vaak weten mensen niet dat ze pensioenrechten hebben opgebouwd tijdens een […]

de waarde van oud geld

Oud geld is geld waard

Oud geld is geld waard | Achterhaal de waarde van oude munten en je zult zien dat je meer bezit dan je dacht. Oude munten kunnen jou best nog eens een leuk bedrag opleveren. Heb je er thuis nog een aantal liggen? Guldens, dubbeltjes en centen vertegenwoordigen vaak een behoorlijke waarde als je deze inlevert. […]