Dark Mode On / Off

Armoede daalt door rijkere 65-plussers

Minder gevallen van armoede

Minder gevallen van armoede door meer rijke 65-plussers

De armoede in Nederland daalt met name door de rijkere 65-plussers. Het aantal huishoudens dat als arm gekenmerkt werd, is voor eerst sinds 2002 afgenomen. Moest in 2006 nog 9,7 procent van de huishoudens rondkomen van een laag inkomen, door de verwachte koopkrachtverbetering van gepensioneerden, zou dit aantal in 2007 gedaald zijn tot 8,8 procent.

Volgens verwachtingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sociaal en Cultureel Planbureau, komt in 2007 het aantal huishoudens dat moet rondkomen van een bedrag onder de lage-inkomensgrens onder het niveau van 2002 uit. In 2002 leefden 596.000 gezinnen in armoede, na 2002 steeg dit aantal. 65-plussers hebben minder last gehad van de economische teruggang, met name dankzij fiscale maatregelen van het kabinet.

EĆ©noudergezinnen met minderjarige kinderen, alleenstaanden tot 65 jaar en allochtone huishoudens met een niet-westerse hoofdkostwinner lopen nog steeds het grootste risico om in armoede te vervallen.