Dark Mode On / Off
Showing: 1 RESULTS
Minder gevallen van armoede

Armoede daalt door rijkere 65-plussers

Minder gevallen van armoede door meer rijke 65-plussers De armoede in Nederland daalt met name door de rijkere 65-plussers. Het aantal huishoudens dat als arm gekenmerkt werd, is voor eerst sinds 2002 afgenomen. Moest in 2006 nog 9,7 procent van de huishoudens rondkomen van een laag inkomen, door de verwachte koopkrachtverbetering van gepensioneerden, zou dit […]