Showing: 11 - 20 of 191 RESULTS
https://www.50plusplein.nl/Financieel

Schenken aan uw kind: hoe zit dat precies?

Hoeveel mag je belastingvrij schenken aan je kind of kleinkind 2021: Een schenking aan je kind? Het liefst geef je ze een vliegende financiële start. Een leuk extraatje van tijd tot tijd, of een structureel steuntje in de rug. Maar hoeveel mag je eigenlijk belastingvrij schenken aan een kleinkind, zonder dat er een belastingheffing op […]

Je hebt de pensioengerechtigde leeftijd bereikt

AOW | Kortom, er kan veel veranderen als u pensioengerechtigd wordt. AOW | Er kan veel veranderen als u de AOW-leeftijd bereikt. Als u de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, heeft dit gevolgen voor de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Vanaf het moment dat u een AOW-uitkering ontvangt hoeft u bijvoorbeeld geen AOW-premie meer te betalen. Daarnaast […]

IOAW | Uitkering oudere werklozen

Regels van de IAOW-uitkering zijn soepeler als het gaat om inkomsten en vermogen. IOAW staat voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers. Deze wet is bedoeld voor 50-plussers en lijkt veel op de oude Wet Werk en Bijstand (WWB), die is opgegaan in de Participatiewet. De IAOW is redelijk soepel zijn als het gaat om inkomsten […]

Hoeveel mag je bijverdienen?

Bijverdienen naast AOW levert altijd extra inkomsten op. Bijverdienen naast AOW levert altijd extra inkomsten op. Iemand die een AOW-uitkering ontvangt mag onbeperkt bijverdienen. Deze inkomsten uit arbeid worden niet gekort op de AOW-uitkering. Over het bedrag dat wordt verdiend moet wel loonbelasting en de inkomensafhankelijke premie voor de zorgverzekering worden afgedragen. Premies voor volksverzekeringen […]

https://www.50plusplein.nl/Financieel

Schenken met de warme hand

Schenken met de ‘warme hand’ gunstiger dan met de ‘koude hand’, maar er zijn grenzen. Vaak wordt er binnen de familie niet gesproken over geld en erfenis. Toch kan met een goed financieel plan worden voorkomen dat de fiscus een groot deel van het geld krijgt. Schenken met de ‘warme hand’ (voor je overlijden) is […]

50plusplein.nl/Financieel

Uw nalatenschap | Voorkom een restschuld

Nalatenschap | Niemand kan de toekomst voorspellen, maar u kunt wel, nu al maatregelen nemen om een restschuld te voorkomen. De eigen woning is een dierbaar bezit. Vaak heeft u hier jarenlang met het hele gezin gewoond en zijn de kinderen er opgegroeid. Natuurlijk wordt er weleens over nagedacht wat er, na uw overlijden, gaat […]

https://www.50plusplein.nl/Financieel

Pas op met later indienen belastingaangifte

Belastingaangifte | Uitstel vragen kan, maar kost wel rente. Probeer indien mogelijk uw aangifte inkomstenbelasting in te dienen vóór de door de belastingdienst gestelde inlevertermijn. Particulieren die bij de Belastingdienst uitstel vragen om pas na 1 april de belastingaangifte te mogen indienen, hebben vaak geen idee dat de fiscus rente in rekening brengt over de hele uitstelperiode […]

Bijverdienen naast de AOW

Pensioen en bijverdienen

Bijverdienen naast de AOW, is niet verboden. Hoewel je als je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt hebt een AOW-uitkering ontvangt, is het niet verboden om iets te gaan bijverdienen of om af en toe betaalde klussen te doen. Dat kan zelfs extra gunstig uitpakken: omdat je als AOW-er in een lager belastingtarief valt, hou je van […]

verhuur een kamer

Bijverdienen? Verhuur een kamer

Heb je een kamer over ? Verhuren is een mooie bijverdienste Studenten hebben in veel gevallen vaak snel en soms maar tijdelijk een kamer nodig. Heb je een kamer over, verhuur deze dan aan een student (of jongere). Voor jezelf is het een aardige bijverdienste. Met kamerverhuur mag je namelijk belastingvrij een bedrag per jaar […]

Aftrekpost in aangifte

Aftrekpost in aangifte vergeten?

Vergeten aftrekpost alsnog in de aangifte opnemen. Het kan de beste overkomen…je aangifte inkomstenbelasting is ingediend en je komt in een vergeten laatje nog een factuur tegen van een aftrekpost. In dat geval kun je de kostenpost alsnog in de aangifte opnemen en de aangifte opnieuw inzenden. Een brief sturen met uitleg is niet nodig, […]