Dark Mode On / Off
Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Berlagewandeling

Berlagewandeling | Nationale Park De Hoge Veluwe

Berlagewandeling | Terug naar de kracht van Berlage. In 2011 en 2012 is het park bij Jachthuis Sint Hubertus gereconstrueerd. Daarbij is zoveel mogelijk teruggegrepen op het oorspronkelijke ontwerp van architect H.P. Berlage. In de loop der jaren had het ontwerp door diverse ingrepen namelijk aan helderheid ingeboet. Berlage ontwierp niet alleen het Jachthuis, maar […]