Dark Mode On / Off
Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Gift huis-aan-huiscollecte hard nodig

September | Maand van collectes Collecterende goede doelen vestigen met internetfilm aandacht op belang van de collecte Als gevolg van de bezuinigingen en recessie geeft de overheid steeds minder steun en subsidies aan maatschappelijke projecten. Daarom is het werk van alle goede-doelenorganisaties nu van groot belang. Deze organisaties zijn voor een groot deel afhankelijk van […]