Dark Mode On / Off
Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Gevaren van openbare wifi

Gevaren van openbare wifi

Zestigplussers niet bewust van gevaren openbare wifi Van alle Nederlandse zestigplussers die gebruikmaken van internet, verbindt 91 procent wel eens met een openbaar wifi-netwerk. Lang niet iedereen lijkt zich echter bewust van de gevaren van hackers op zo’n netwerk. Dit blijkt uit onderzoek naar het gebruik van openbare wifi-netwerken onder zestigplussers. Vooral senioren die vrijwel […]