Dark Mode On / Off
Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Keuring rijbewijs ouderen wordt strenger

Rijbewijskeuring voor 70-plussers In 2008 wordt begonnen met een onderzoek onder ouderen die opnieuw gekeurd moeten worden voor hun rijbewijs. Mensen boven de 70 jaar doorlopen eerst de gebruikelijke keuring waarbij iedereen dezelfde tests moeten doen maar wanneer er twijfel ontstaat over hun geschiktheid dan volgt een uitgebreidere keuring. Tijdens die keuring wordt dan ook […]