Dark Mode On / Off
Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS

Aandacht voor brandveiligheid

2030: toename 80% aantal doden onder ouderen en 19% toename totaal aantal doden Door de vergrijzing, een hogere levensverwachting en de trend om langer zelfstandig te blijven wonen, zal het aantal ouderen dat overlijdt door brand flink toenemen. Dit concludeert René Hagen, lector Brandpreventie: ‘Als we nu geen actie ondernemen, zal in 2030 bijna 50% […]

plaats ook een rookmelder

Rookmelder is meer dan nuttig

Ongeveer 800.000 woningen per jaar krijgen te maken met brand. Het schijnt dat veel mensen nog geen rookmelder in huis hebben. Toch breekt ieder jaar in gemiddeld 8000 huizen in Nederland brand uit. Jaarlijks vallen ongeveer 50 doden en 500 gewonden door brand. Vooral wanneer de brand te laat wordt ontdekt is de afloop vaak […]