Dark Mode On / Off
Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
huishoudboekje is favoriet

Neem eens tijd voor het testament

Het testament van indertijd moet misschien wel worden aangepast. Het testament, vaak al in een ver verleden opgesteld, is mogelijk wel aan wat wijzigingen toe. De laatste jaren hebben er op financieel gebied en erfrecht nogal wat wijzigingen plaatsgevonden waardoor je testament misschien niet meer up-to-date is. Door veranderingen in de persoonlijke situatie kan het […]