Dark Mode On / Off
Showing: 1 RESULTS
Verhuiskosten niet aftrekbaar

Verhuiskosten niet aftrekbaar

Verhuiskosten | Belastingvrije vergoeding door werkgever is mogelijk. Hoewel verhuiskosten niet aftrekbaar zijn voor de Belastingdienst, kan de werkgever er wel een belastingvrije vergoeding voor geven. De verhuizing moet dan wel in verband staan met de huidige of de nieuwe dienstbetrekking. De werkgever mag een onbelaste vergoeding geven van 12% van uw jaarloon met een […]