Dark Mode On / Off
Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Verhuizen naar buitenland

Verhuizen naar buitenland en sociale zekerheid

Verhuizing naar het buitenland heeft ook gevolgen voor de sociale zekerheid. Een verhuizing naar het buitenland heeft ook gevolgen voor de sociale zekerheid en de rechten die in Nederland opgebouwd zijn. Als de verhuizing binnen de EU plaatsvindt of bijvoorbeeld naar Zwitserland, dan is één en ander meestal goed geregeld. Vaak kunnen opgebouwde sociale zekerheidsrechten […]