Dark Mode On / Off

Helft ouderen vreest criminaliteit

Meer dan de helft van de vijftigplussers is wel eens bang het slachtoffer te worden van criminaliteit.

Ouderen voelen zich steeds vaker een doelwit. Meer dan de helft van de vijftigplussers is wel eens bang het slachtoffer te worden van criminaliteit. Een kwart van hen vreest een overval thuis. Dat blijkt uit een onderzoek van Plus Magazine onder 850 lezers van 50 jaar of ouder.

Waar we enige tijd geleden misschien nog het gevoel hadden dat ‘iedereen van ouderen afbleef’, heerst nu bij velen de angst. Zelfs tot achter de eigen voordeur. Meer dan een kwart van de ondervraagden die criminaliteit vrezen, is bang voor een roofoverval thuis.  Op straat voelt 55 procent zich niet veilig. Angst komt vaak voor: de helft van de ondervraagden voelt zich meerdere keren per maand onveilig. De redenen daarvoor zijn verschillend. Twee op de drie noemen ‘je hoort en leest er tegenwoordig zoveel over’ als oorzaak. Anderen voelen zich minder goed en sterk dan vroeger. En oudere zegt: ,,Sinds ik in een scootmobiel zit, voel ik me kwetsbaarder.”

Het gevoel van onveiligheid bepaalt ook voor een deel het leven van ouderen. 60 procent doet ‘s avonds de deur niet meer open.  Meer dan de helft installeerde buitenverlichting en extra sloten. Een ondervraagde erkende ‘Ik heb een aluminium honkbalknuppel naast mijn bed’. Een ander overweegt ‘zelf een wapen aan te schaffen ter verdediging’. Eén op de drie gaat s’ avonds de deur niet meer uit. Wie dat nog wel doet, mijdt liever plekken waar jongeren rondhangen, voetgangers- en fietstunnels en pinautomaten.

Waar komt die angst toch vandaan? Hoogleraar Veiligheid & Burgerschap Hans Boutellier: ‘De wereld komt keihard binnen via de media. En de afgelopen vijftig jaar nam de criminaliteit natuurlijk ook een enorme vlucht. Als je nagaat dat de eerste bankoverval in 1965 in Nederland plaatsvond bij een bank die tussen de middag niet op slot werd gedaan, dan zie je wel hoe Nederland is veranderd.’

Eén op de drie ondervraagden geeft aan terug te verlangen naar de tijd ‘dat de politie nog gezag had’. Annelies van Voornveld van de politie Eenheid Amsterdam valt het op dat het gevoel dat veel ouderen hebben, niet strookt met de cijfers. Want de criminaliteit is, in elk geval volgens de cijfers, gedaald. ,,De impact van overvallen thuis is groot. Iedere overval is er natuurlijk één teveel, maar het gebeurt naar verhouding niet vaak, terwijl wel veel mensen juist daar bang voor lijken te zijn.”

Redactie

Redactie

Onze toegewijde redactie bestaat heeft een passie voor het delen van kennis, ervaringen en inzichten die specifiek gericht zijn op deze levensfase. Met diepgaand begrip van de behoeften, interesses en uitdagingen van de vijftigplusgemeenschap, werkt onze redactie nauw samen om artikelen, tips en nieuws te presenteren die inspireren, informeren en verbinden. Van gezondheid en welzijn tot lifestyle en financiën, we streven ernaar om een waardevolle bron te zijn voor iedereen die de volgende hoofdstukken van het leven omarmt.