Dark Mode On / Off
Showing: 1 RESULTS
Emigreren en de uitkering

Emigreren en de uitkering

Emigratie | Mogelijk gevolgen voor de uitkering die je nu ontvangt. Steeds meer Nederlanders, en dan met name steeds meer 50-plussers, gaan emigreren. Dit kan echter gevolgen hebben voor een eventuele uitkering die je ontvangt. Sinds de invoering van de Wet Beperking Export Uitkering vervalt doorgaans het recht op een uitkering (arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, nabestaandenpensioen) als […]