Dark Mode On / Off

Emigreren en de uitkering

Emigreren en de uitkering

Emigratie | Mogelijk gevolgen voor de uitkering die je nu ontvangt.

Steeds meer Nederlanders, en dan met name steeds meer 50-plussers, gaan emigreren. Dit kan echter gevolgen hebben voor een eventuele uitkering die je ontvangt.

Sinds de invoering van de Wet Beperking Export Uitkering vervalt doorgaans het recht op een uitkering (arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, nabestaandenpensioen) als je langer dan drie maanden in het buitenland verblijft. De AOW wordt ontzien, maar de toeslag die je zou ontvangen als je partner jonger is dan 65 jaar, vervalt.

Emigreren naar het buitenland, maar ook langer dan drie maanden overwinteren in het buitenland kan dus financiƫle gevolgen hebben. De nieuwe wet geldt niet voor alle landen. Kijk daarom voor meer informatie over de nieuwe wet en de landen waarvoor de wet geldt op de site van het SVB.

Meer info: svb.nl

Aanbevolen artikelen