Dark Mode On / Off
Showing: 2 RESULTS
Alleen- of samenwonend met aow-uitkering

AOW bij emigratie

Recht op opgebouwd AOW, ook na vertrek uit Nederland. Iedere volwassene bouwt in Nederland AOW-pensioen op, die vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd uitkeert. Iemand die vertrekt uit Nederland behoudt het recht op een AOW-uitkering, maar krijgt dan echter niet de volledige uitkering. Je krijgt dat deel dat gekoppeld is aan het aantal jaren dat AOW is […]

Emigreren en de uitkering

Emigreren en de uitkering

Emigratie | Mogelijk gevolgen voor de uitkering die je nu ontvangt. Steeds meer Nederlanders, en dan met name steeds meer 50-plussers, gaan emigreren. Dit kan echter gevolgen hebben voor een eventuele uitkering die je ontvangt. Sinds de invoering van de Wet Beperking Export Uitkering vervalt doorgaans het recht op een uitkering (arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, nabestaandenpensioen) als […]