Dark Mode On / Off

AOW bij emigratie

Alleen- of samenwonend met aow-uitkering

Recht op opgebouwd AOW, ook na vertrek uit Nederland.

Iedere volwassene bouwt in Nederland AOW-pensioen op, die vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd uitkeert. Iemand die vertrekt uit Nederland behoudt het recht op een AOW-uitkering, maar krijgt dan echter niet de volledige uitkering. Je krijgt dat deel dat gekoppeld is aan het aantal jaren dat AOW is opgebouwd. Voor ieder jaar dat je in het buitenland woonde wordt de AOW met 2% gekort.

Het is echter mogelijk om na emigratie de AOW-premie vrijwillig door te betalen, zodat bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd tóch recht bestaat op de volledige uitkering. Dit kan interessant zijn, zeker als in het nieuwe land geen dergelijke regeling bestaat.

Aanbevolen artikelen