Dark Mode On / Off
Showing: 1 RESULTS
Alleen- of samenwonend met aow-uitkering

AOW bij emigratie

Recht op opgebouwd AOW, ook na vertrek uit Nederland. Iedere volwassene bouwt in Nederland AOW-pensioen op, die vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd uitkeert. Iemand die vertrekt uit Nederland behoudt het recht op een AOW-uitkering, maar krijgt dan echter niet de volledige uitkering. Je krijgt dat deel dat gekoppeld is aan het aantal jaren dat AOW is […]