Dark Mode On / Off
Showing: 1 RESULTS
AOW naar het buitenland

Een erfenis aanvaarden

Erfenis | Bij vermoeden van schulden beneficiair aanvaarden. Een erfenis ‘kan’ in sommige gevallen ook nadelig voor je zijn. Wanneer je vermoedt dat de erflater veel schulden open heeft staan aanvaard dan niet gelijk de erfenis. Bestaat er een vermoeden dat de schulden hoger zijn dan de bezittingen, dan is het beter om de erfenis […]